Serveis

Serveis de representació comercial "Claus en Mà" en el Sud-est Asiàtic:

Gràcies als nostres serveis de representació basats en la presència física en el territori, el productor pot arribar al Sud-est Asiàtic i l'actual mercat ASEAN amb la garantia que els seus productes seran presentats, a les entitats i persones indicades, mitjançant els canals més adequats. Així mateix, Avey proporciona solucions immediates als problemes que sorgeixen quan es treballen mercats emergents (barreres legals, registre de producte, etc ..), i el productor té garantida també la promoció constant de les seves marques.

Serveis de consultoria per a l'exportació al sud-est Asiàtic:

Per a aquells productors que decideixen iniciar l'exportació a aquest territori pels seus propis mitjans, Avey proporciona tot tipus de consultories, estudis de mercat, organització d'agendes comercials i fires o esdeveniments. D'aquesta manera, les empreses poden afrontar amb més garanties l'inici de l'aventura de l'exportació a territoris complexos com encara ho són els de la regió del sud-est asiàtic.


Copyright © 2015-2016 · Tots els drets reservats