Mercat

Asean Economic Community

El Sud-est Asiàtic representa el 8,8% de la població mundial, uns 600 milions d'habitants, i és de les poques regions on es manté un creixement sostingut i constant superior al 6% en els darrers 5 anys i es preveu que continuï en ritme similar fins al 2018 segons l'OCDE.
Aquests són els motius principals pels quals el Grup AVEY reforça la seva presència a la zona i instal·la el seu centre d'operacions concretament a Indonèsia, l'economia més gran del sud-est asiàtic i la quarta d'Àsia (per darrere de la Xina, l'Índia i Corea del Sud). Així mateix, l'arxipèlag indonesi és el quart país més poblat del món amb 247.500.000 d'habitants..
El creixement econòmic dels últims anys, amb el dinamisme del consum i la inversió, ha permès una important millora en termes de renda per càpita, un creixement de l'emergent classe mitjana, de prop de 9 milions de persones per any, i la reducció de la pobresa ha provocat un augment del consum domèstic i creixement de les vendes de productes d'alimentació tant en la distribució comercial com la restauració.
Segons dades de 2010 del Banc Mundial, Indonèsia té 131 milions de persones de classe mitjana. El creixement del consum privat i de l'emergent classe mitjana, citats, està provocant canvis en els hàbits de compra, amb més presència de productes occidentals.
El sector d'alimentació i begudes és un sector protegit però que alhora presenta grans oportunitats per a la indústria d'Alimentació espanyola.
Els sectors que presenten majors oportunitats són els de productes transformats i begudes, on hi ha una presència molt limitada de marques espanyoles enfront dels productes importats d'altres països.

Copyright © 2015-2016 · Tots els drets reservats